Installacions

TOTES LES AULES TENEN SORTIDA AL PATI

P0 Lactants: de 4 mesos a 1 any. Màxim 8 nens/es a l'aula

P1 Petits: de 1 a 2 anys. Màxim 13 nens/es a l'aula

P1 Grans: de 1 a 2 anys. Màxim 13 nens/es a l'aula

P2 Petits: de 2 a 3 anys. Màxim 19 nens/es a l'aula

P2 Grans: de 2 a 3 anys. Màxim 19 nens/es a l'aula