Nosaltres
& Com treballem

Els bàsics de
La Nau

Nens i nenes entre els 4 mesos i els 3 anys d’edat.

Primer cicle d’educació infantil.

Obert de 08:00h del matí a 18:00h de la tarda.

L’horari lectiu és de 9:00h a 17:00h.

Som a Consell de Cent 467, de Barcelona.

Metodologia
La Nau

Les pautes metodològiques que guien l’acció de la Llar, es fonamenten en una concepció en el qual l’infant és subjecte actiu del seu propi procés de creixement. L’infant es manifesta com a esser competent amb drets, capacitats i necessitats que interactuen amb el seu entorn, fent-se protagonista dels seus propis aprenentatges.

 

Ens basem en el mètode Montessori on l’idea principal és l’educació lliure i oberta per potenciar les capacitats de l’infant en un espai organitzat i amb material seleccionat i preparat a les seves necessitats, oferint als infants l’oportunitat de descobrir-se a través del joc, de la manipulació i experimentació i de les sensacions.

 

Potenciant la seva autonomia per a realitzar les tasques quotidianes i rutines d’autonomia i higiene personal, sempre des del RESPECTE.

Objectius i caracterisques

Acollir i potenciar els aspectes positius dels infants i les famílies.
Promoure les curiositats, les ganes d’aprendre i el seu desenvolupament integral.
Atendre a la diversitat dels infants i posar una atenció especial en la detecció precoç de les necessitats educatives especifiques.
Compartir l’acció educativa amb les famílies.

Objectiu principal SER FELIÇ.
Fomentar l’autonomia en tots els àmbits.
Respectar el desenvolupament cognitiu i motriu de cada infant.
Lliure moviment.
Peus descalços.

Objectiu principal, ser feliç!