Altres serveis
en La Nau

CDIAP

L’escola, te contacte directe amb el CDIAP, per a qualsevol actuació o derivació.

Assegurança medica

Disposem d’una assegurança medica amb conveni amb L’hospital de nens de Barcelona, per si hem de traslladar a un infant amb urgència.